Aktualizacja z dnia: 2023-03-22 11:57:35
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KONINIE SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE OD 20 MARCA 2023R. ZGODNIE Z REGUAMINEM PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU RĘCZNEGO POJAZDAMI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ MZK, NA WSZYSTKICH PRZYSTANKACH OZNACZONYCH TABLICZKĄ Z NAPISEM „NŻÂ” WPROWADZONE ZOSTANĄ PRZYSTANKI „NA ŻĄDANIE”.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z rozkładem jazdy.

    Poznańska Nowy Dwór Hiacyntowa Rolna Szkoła Salezjańska NŻ Rondo Konińskich Cyklistów Spółdzielców ZUS Dworzec PKP Aleje 1 Maja ZSGE Wyszyńskiego Sosnowa Okólna 11 Listopada Targowisko Miejskie Leśna Niesłusz Gajowa NŻ Marantów NŻ Huta Maliniec Przemysłowa NŻ Elektrownia Konin NŻ Jędrzejewskiego NŻ Muzeum Okręgowe Gosławice Przystań Gosławice Gaj NŻ Pątnów Pątnowska NŻ Kazimierska NŻ Elektrownia Pątnów Kamienica NŻ Kamienica NŻ Kamienica-skrzyżowanie NŻ Janów-końcowy.
Trasa: - Poznańska- Nowy Dwór- Hiacyntowa- Rolna- Szkoła Salezjańska- Rondo Konińskich Cyklistów- Spółdzielców- ZUS- Dworzec PKP kier V osiedle- Aleje 1 Maja- ZSGE- Wyszyńskiego- Sosnowa- Okólna- 11 Listopada- Targowisko Miejskie- Leśna- Niesłusz- Gajowa- Marantów- Huta- Maliniec- Przemysłowa- Elektrownia Konin- Jędrzejewskiego- Muzeum Okręgowe- Gosławice- Przystań Gosławice- Gaj- Pątnów- Pątnowska- Kazimierska- Elektrownia Pątnów- Kamienica- Kamienica-skrzyżowanie- Janów-końcowy.

    Janów Kamienica-skrzyżowanie NŻ Kamienica NŻ Kamienica NŻ Elektrownia Pątnów Kazimierska NŻ Pątnowska NŻ Pątnów Gaj NŻ Przystań Gosławice Gosławice Muzeum Okręgowe Jędrzejewskiego NŻ Elektrownia Konin NŻ Przemysłowa NŻ Maliniec Huta Marantów NŻ Niesłusz Leśna Targowisko Miejskie 11 Listopada Zakole Okólna Sosnowa Wyzwolenia Wyszyńskiego ZSGE Hala Rondo Aleje 1 Maja Dworzec PKP ZUS Spółdzielców Rondo Konińskich Cyklistów Szkoła Salezjańska NŻ Rolna Hiacyntowa Nowy Dwór Poznańska-końcowy.
Trasa: - Janów- Kamienica-skrzyżowanie- Kamienica- Elektrownia Pątnów- Kazimierska- Pątnowska- Pątnów- Gaj- Przystań Gosławice- Gosławice- Muzeum Okręgowe- Jędrzejewskiego- Elektrownia Konin- Przemysłowa- Maliniec- Huta- Marantów- Niesłusz- Leśna- Targowisko Miejskie- 11 Listopada- Zakole- Okólna- Sosnowa- Wyzwolenia- Wyszyńskiego- ZSGE- Hala Rondo- Aleje 1 Maja- Dworzec PKP kier. Grunwaldzka- ZUS- Spółdzielców- Rondo Konińskich Cyklistów- Szkoła Salezjańska- Rolna- Hiacyntowa- Nowy Dwór- Poznańska-końcowy.
Polityka prywatności © Rozkład7xp 2023 ( 4446487/ 12.5 ) 1041 484