Aktualizacja z dnia: 2024-05-15 07:04:16


Nazwa (Linia) -
Asnyka 01 (18) -
Asnyka 01 (18) -
Bajdy - Dom Ludowy 50 (23) -
Bajdy - Dom Ludowy 51 (23) -
Bajdy - k/Inwest-Profilu 83 (23) -
Bajdy - k/Inwest-Profilu 84 (23) -
Bajdy - Tłoki 49 (23) -
Bajdy - Tłoki 52 (23) -
Bajdy 07 (23) -
Bajdy 10 (23) -
Batorego 09 (10) -
Batorego 09 (0. 7. G) -
Białobrzeska 03 (3. B) -
Białobrzeska 04 (3) -
Białobrzeska Ogródki 01 (3) -
Białobrzeska Ogródki 01 (3) -
Białobrzeska Park 05 (3) -
Białobrzeska ZUO 02 (3) -
Białobrzeska ZUO 02 (3) -
Bieszczadzka Żniwna 24 (2) -
Bieszczadzka Żniwna 27 (2) -
Boh. Westerplatte 05 (0. 2. 7. 11. E. K) -
Boh. Westerplatte 06 (10. 11. E) -
Boh. Westerplatte PKP 07 (0. 11. E. K) -
Bratkówka - Dom Ludowy 11 (12) -
Bratkówka - Dom Ludowy 28 (12) -
Bratkówka - Granica 13 (12) -
Bratkówka - Granica 26 (12) -
Bratkówka - Skrzyżowanie Na Wólk (12) -
Bratkówka - Skrzyżowanie Na Wólk (12) -
Bursaki Most 03 (18) -
Bursaki Most 04 (18) -
BWI 01 (4. 20) -
Chopina 05 (4. 5) -
Chopina 06 (4. 5) -
Chopina Dębina 08 (4. 5) -
Chopina Dębina 09 (4. 5) -
Chopina Sklep 07 (4. 5) -
Chopina Sklep 07 (4. 5) -
Chorkówka Osiedle 11 (18) -
Chorkówka Osiedle 12 (11. 18) -
Chorkówka Sklep 01 (18) -
Chorkówka Sklep 02 (11. 18) -
Czajkowskiego 01 (7. 10. 11. 18) -
Czajkowskiego I 02 (0. 7. 11. 18) -
Długie - Dom Dziecka 07 (11. 16) -
Długie - Dom Dziecka 08 (16) -
Długie 10 (11. 16) -
Długie Granica 05 (11. 16) -
Długie Granica 06 (16) -
Dobieszyn 03 (1. E) -
Dobieszyn 04 (1) -
Dobieszyn II 11 (E) -
Dobieszyn II 12 (E) -
Dobieszyn III. Granica 15 (E) -
Dobieszyn III. Granica 16 (E) -
Dobieszyn Kościół 01 (1. E) -
Dobieszyn Kościół 02 (1) -
Dobieszyn Osiedle 13 (E) -
Dobieszyn Osiedle 14 (E) -
Dobieszyn Sklep 09 (1) -
Dobieszyn Sklep 10 (E) -
Dworzec 01 (0. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 10. 11. 12. 16. 18. 20. 23. B. E. G. K) -
Dworzec 01 (1. 2. 4. 5. 7. 11. 12. 16. 18. 20. 23. A. E. G) -
Głowienka Dom Ludowy 02G (0. 10. 16. G) -
Grabiny 11 (2) -
Grabiny 12 (2) -
Grodzka Kino 01 (16. G) -
Grodzka Kino 02 (1. 2. 4. 5. 7. 11. 12. 16. 18. 20. 23. B. E. G. K) -
Grodzka Szpital 03 (16. G) -
Grodzka Szpital 04 (16. B. G) -
Guzikówka Dół 01 (7. G) -
Guzikówka Dół 02 (7. G) -
Guzikówka Most 07 (7) -
Guzikówka Most 08 (7) -
Hala Sportowa 01 (18) -
Hala Sportowa 02 (18) -
Hallera 01 (2) -
Hallera 02 (2. K) -
Huta Techniczna 01 (5. 12. 20. 23. E) -
Huta Techniczna 04 (2. 4. 5. 12. 20. 23. E. G) -
Hutnicza 02 (2. 16. E) -
Iskrzynia - Kościół 41 (5) -
Iskrzynia - sklep 25 (5) -
Iskrzynia - sklep 26 (5) -
Iskrzynia - Spółdzielnia-Szkoła 28A (5) -
Iskrzynia - Zagórze I (5) -
Jagiellońska 01 (7. 11. 18) -
Jaszczew - skrzyżowanie 55A (2) -
Jaszczew Kopalnia 04 (2) -
Jaszczew Kopalnia 05 (2) -
Jaszczew n/ż 53A (2) -
Jaszczew n/ż 56 (2) -
Jaszczew Spółdzielnia 01 (2) -
Jaszczew Wieś 02 (2) -
Jaszczew Wieś 03 (2) -
Jedlicze Borek 03 (11) -
Jedlicze Borek 04 (11) -
Jedlicze Głowackiego 01 (11. 16) -
Jedlicze Głowackiego 02 (16) -
Jedlicze Kolonia 03 (16) -
Jedlicze Kolonia 04 (16) -
Jedlicze Manierskiego 01 (2. 16) -
Jedlicze Manierskiego 02 (2. 16) -
Jedlicze n/ż 09 (2) -
Jedlicze n/ż 10 (2) -
Jedlicze Nawrót 03 (2. 16) -
Jedlicze Nawrót 04 (2. 11. 16) -
Jedlicze Osiedle 06 (2) -
Jedlicze Osiedle 07 (2) -
Jedlicze PKP 07 (2. 16) -
Jedlicze PKP 08 (2. 16) -
Jedlicze Poczta 06 (2) -
Jedlicze Rafineria 03 (2. 16) -
Jedlicze Rafineria 04 (2. 16) -
Jedlicze Rejtana 01 (2. 16) -
Jedlicze Rejtana 02 (2. 16) -
Jedlicze Rynek 01 (2. 16) -
Jedlicze Rynek 02 (2. 11. 16) -
Jedlicze Skrzyżowanie 01 (16) -
Jedlicze Skrzyżowanie 02 (16) -
Jedlicze Stadion 01 (11) -
Jedlicze Stadion 02 (11) -
Jedlicze Szkoła 01 (2) -
Jedlicze Szkoła 02 (2. 11) -
Kampus PANS 01 (2) -
Kolejowa 03 (0. 1. 2. 7. 11. 18. B. E. G) -
Kolejowa 04 (1. 2. 3. 4. 5. 7. 10. 11. 12. 16. 18. 20. 23. B. E. G) -
Kolejowa 04 (1. 2. A. E. G) -
Konopnickiej - Szkoła 01 (B. G) -
Konopnickiej - Szkoła 02 (G) -
Konopnickiej Kościół 03 (B. G) -
Konopnickiej Kościół 04 (G) -
Kopernika 01 (G) -
Kopernika 01 (B. G) -
Kopernika Zaścianek 03 (B. G) -
Kopernika Zaścianek 03 (G) -
Korczyna - Rynek 02 (0. 1. 10. 18) -
Korczyna ul. A.Fredry-k. szkoły 01 (0. 1. 10) -
Korczyna ul. A.K.-Zwierzeń za mostem45 (1) -
Korczyna ul. A.K.-Zwierzeń za mostem46 (1) -
Korczyna ul. Akacjowa - Dół 01 (18) -
Korczyna ul. Akacjowa - Dół 02 (18) -
Korczyna ul. Krośnieńska 03 (0. 1. 10) -
Korczyna ul. Krośnieńska 22 (0. 1. 10) -
Korczyna ul. Krośnieńska-Załę&#x (0. 1. 10) -
Korczyna ul. Sporne-k. D.L. 47 (1) -
Korczyna ul. Sporne-k. D.L. 48 (1) -
Korczyna ul.A.Fredry-k.szkoły 04 (0. 1. 10) -
Korczyna ul.Gen.Szeptyckiego-skrzyż.12 (0. 1. 10) -
Korczyna ul.Gen.Szeptyckiego-skrzyż.20 (0. 1. 10) -
Korczyńska 03 (0. 1. 10. 11. 18) -
Korczyńska 04 (0. 1. 2. 7. 10. 11. E) -
Krakowska 05 (1. 2. A. E) -
Krakowska 06 (1. 2. 11. B. E) -
Krakowska Carrefour 01 (1. 2. 4. 16. A. E) -
Krakowska Carrefour 02 (1. 2. 16. B. E) -
Krakowska Cmentarz 11 (0. 7. 11. 18. K) -
Krakowska Cmentarz 12 (1. 2. 3. 4. 5. 7. 10. 11. 12. 16. 18. 20. 23. B. E. G. K) -
Krakowska Huta 03 (1. 2. 4. 16. A. E) -
Krakowska Huta 04 (1. 2. 11. B. E) -
Krakowska Osiedle 07 (1. 2. A. E. G) -
Krakowska Osiedle 08 (1. 2. 11. B. E. G) -
Krakowska Szkoła 09 (1. 2. A. E. G) -
Krakowska Szkoła 10 (1. 2. 11. B. E. G. K) -
Krościenko W. Brzozowska 21 (4) -
Krościenko W. Brzozowska 22 (4) -
Krościenko W. Centrum 19 (4) -
Krościenko W. Centrum 20 (4) -
Krościenko W. Dębina 11 (4. 5) -
Krościenko W. Dębina 12 (4. 5) -
Krościenko W. Dwór 13 (4. 5) -
Krościenko W. Dwór 14 (4. 5) -
Krościenko W. Folwark 09 (5) -
Krościenko W. Folwark 10 (5) -
Krościenko W. Groszek 03 (5) -
Krościenko W. Groszek 04 (5) -
Krościenko W. M.Góra 01 (5) -
Krościenko W. M.Góra 02 (5) -
Krościenko W. Pręt 15 (4) -
Krościenko W. Pręt 16 (4) -
Krościenko W. Pustyny 32A (4) -
Krościenko W. Pustyny 37 (4) -
Krościenko W. Staw 17 (4) -
Krościenko W. Staw 18 (4) -
Krościenko W. Wójtostwo 05 (5) -
Krościenko W. Wójtostwo 06 (5) -
Krościenko W. Zagórze 07 (5) -
Krościenko W. Zagórze 08 (5) -
Lasy Państwowe 23 (10. B. E) -
Legionów - Stadion 01 (1. 2. 3. 4. 5. 7. 11. 12. 16. 18. 20. 23. A. E. G. K) -
Legionów - Stadion 02 (3. E) -
Legionów 03 (1. 2. 3. 4. 5. 7. 11. 12. 16. 18. 20. 23. A. E. G. K) -
Legionów 04 (3. E) -
Legionów Galeria 06 (E) -
Lelewela 06 (G) -
Leroy Merlin 22 (2) -
Leroy Merlin 25 (0. 2. A. E) -
Lewakowskiego 01 (1. 2. 3. 4. 5. 11. 12. 16. 18. 20. 23. A. E. G) -
Lniarska 01 (0. 2. 7. 11. 18. 20) -
Lniarska 02 (7. 10. 11. 18) -
Lotników - Huta 03 (7. 18) -
Lotników - Huta 04 (7) -
Lwowska Hotel 11 (A) -
Lwowska PKP 14 (2. 10. 11. B. E) -
Lwowska Sezam 09 (A) -
Lwowska Sezam 10 (11. B. K) -
Lwowska Urząd Miasta 12 (11. B. K) -
Łączki Jagiellońskie - Dom Ludowy 16 (12. 23) -
Łączki Jagiellońskie - Dom Ludowy 23 (12. 23) -
Łączki Jagiellońskie - k. mostu 18 (12. 23) -
Łączki Jagiellońskie - k. mostu 21 (12. 23) -
Łęki Strzyżowskie - Bartne 08 (12) -
Łęki Strzyżowskie - Dom Strażaka (12) -
Łęki Strzyżowskie - Dom Strażaka (12) -
Łęki Strzyżowskie - Granica 18 (12. 23) -
Łęki Strzyżowskie - Granica 18 (12. 23) -
Łęki Strzyżowskie - Most 34 (23) -
Łęki Strzyżowskie - Most 45 (23) -
Łęki Strzyżowskie - Podlas 10 (12) -
Łęki Strzyżowskie - Podlas 29 (12) -
Łęki Strzyżowskie - Skrzyżowanie (12. 23) -
Łęki Strzyżowskie - Skrzyżowanie (12. 23) -
Łężany Górka I 04Ł (20) -
Łężany Górka I 04Ł (20) -
Łężany Górka III 07Ł (20) -
Łężany Górka III 07Ł (20) -
Łężany Dom Ludowy 03Ł (20) -
Łężany Dom Ludowy 03Ł (20) -
Łężany Dół 010Ł (2) -
Łężany Dół 010Ł (2) -
Łężany Nawrót Nawsie 011 (2) -
Łężany Nawrót Nawsie 011 (2) -
Łężany Piekarnia 06Ł (20) -
Łężany Piekarnia 06Ł (20) -
Łężany Przedszkole 09Ł (2) -
Łężany Przedszkole 09Ł (2) -
Łukasiewicza Kletówki 01 (0. 11) -
Łukasiewicza Kletówki 02 (10. 11) -
Łukasiewicza Osiedle 03 (0. 11) -
Łukasiewicza Osiedle 04 (10. 11) -
Magurów 01 (K) -
Magurów 02 (K) -
Męcinka Wieś 01 (2. 11) -
Męcinka Wieś 02 (2) -
Męcinka Zakład 04 (2. 11) -
Mielczarskiego Dworzec 02 (1. 2. 4. 5. 7. 10. 11. 12. 16. 18. 20. 23. A. E. G) -
Naftomontaż 01 (7. 18) -
Naftomontaż 02 (7) -
Niepodległości - Galeria 07 (0. 1. 3. 11. 18) -
Niepodległości - Galeria 08 (1. 2. 3. 7. 10. 11. E) -
Niepodległości-Korczyńska 05 (0. 1. 11. 18) -
Niepodległości-Korczyńska 06 (1. 2. 3. 7. 10. 11. E) -
Odrzykoń - Dom Kultury 59 (5. 12) -
Odrzykoń - Głębokie 1 66 (3) -
Odrzykoń - Głębokie 1 73 (3) -
Odrzykoń - Głębokie 2 68 (3) -
Odrzykoń - Głębokie 2 71 (3) -
Odrzykoń - Głębokie 3 69 (3) -
Odrzykoń - Głębokie 3 70 (3) -
Odrzykoń - Góra 55 (5. 12) -
Odrzykoń - Mała Strona 1 89 (5) -
Odrzykoń - Mała Strona 1 90 (5. 12) -
Odrzykoń - Mała Strona 2 92 (5. 12) -
Odrzykoń - Mała Strona 3 94 (5. 12) -
Odrzykoń - Most 60 (5. 12) -
Odrzykoń - Most 61 (5. 12) -
Odrzykoń - Podzamcze 1 67 (3) -
Odrzykoń - Podzamcze 1 72 (3) -
Odrzykoń - Podzamcze 2 65 (3) -
Odrzykoń - Rzeki 07 (12) -
Odrzykoń - Rzeki 32 (12) -
Odrzykoń - Skrzyżowanie 58 (5. 12) -
Odrzykoń - Skrzyżowanie 63 (5. 12) -
Odrzykoń - Szkoła 57 (5. 12) -
Okrzei 01 (0) -
Okrzei 02 (10. 11) -
Os. Generalskie 03 (2) -
Os. Generalskie 04 (2. K) -
Os.Traugutta 10 (7. 10. 11. 18. B. G) -
Os.Traugutta 10 (0. 7. A. E. G) -
Os.Traugutta Szkoła 07 (10) -
Os.Traugutta Szkoła 08 (0. 7. G) -
Ostaszewskiego 01 (10) -
Ostaszewskiego 02 (0) -
Plac Monte Cassino 01 (0. 1. 2. 4. 5. 7. 11. 12. 16. 18. 20. 23. A. E. G. K) -
Podkarpacka BWI 13 (B) -
Podkarpacka Centrum Handlowe 09 (5. 12. 20. 23. B. E) -
Podkarpacka Kleberg 07 (5. 12. 20. 23. B. E) -
Podkarpacka Kleberg 08 (2. 4. 5. 12. 20. 23. A) -
Podkarpacka os.Grota-Roweckiego 20 (0. A. E) -
Podkarpacka os.Grota-Roweckiego 21 (0. 10. B. E. G) -
Podkarpacka Pałac 10 (A) -
Podkarpacka Pasaż 16 (7. 11. A) -
Podkarpacka Pasaż 17 (7. 11. 18. B) -
Podkarpacka Węzeł 18 (7. 11. A) -
Podkarpacka Węzeł 19 (B) -
Podkarpacka Wiadukt 11 (B) -
Podkarpacka Wiadukt 12 (A) -
Podkarpacka WSK 14 (7. 11. 18. A) -
Podkarpacka WSK 15 (7. 11. 18. B) -
Podwale 02 (1. 2. 4. 5. 7. 11. 12. 16. 18. 20. 23. B. E. G. K) -
Polanka - Baczyńskiego 01 (E) -
Polanka - Baczyńskiego 02 (E) -
Polanka - Kojdera 01 (E) -
Polanka - Kojdera nr 23 04 (E) -
Polanka - Kojdera nr 23 05 (E) -
Polanka - Kojdera nr 37 02 (E) -
Polanka - Kojdera nr 37 03 (E) -
Polanka - Maczka nr 18 04 (E) -
Polanka - Maczka nr 18 05 (E) -
Polanka - Maczka nr 43 03 (E) -
Polanka - Maczka nr 43 03 (E) -
Polanka Cmentarz 03 (E) -
Polanka D.L. 04 (E) -
Polanka D.L. 05 (E) -
Polanka Działki 06 (E) -
Polanka Działki 07 (E) -
Polanka Kościół 01 (E) -
Polanka Osiedle 01 (1. B. E) -
Polanka Osiedle 01 (1. A. E) -
Polanka Osiedle 02 (E) -
Polanka OSP 06 (E) -
Polanka OSP 07 (E) -
Polanka Pałac 02 (E) -
Polanka Szkoła 02 (E) -
Polanka Szkoła 03 (E) -
Polanka Zakłady 03 (E) -
Polanka Zakłady 04 (E) -
Polna 01 (2) -
Polna 01 (2) -
Polna 02 (2) -
Polna 02 (2) -
Polna 04 (2) -
Polna 04 (2) -
Potakówka 01 (2. 16) -
Potakówka 08 (2. 16) -
Potakówka 10 (2. 16) -
Potok - Góra 51A (2) -
Potok - Góra 58 (2) -
Potok - Skrzyżowanie 09 (16) -
Potok - Skrzyżowanie 10 (16) -
Potok - skrzyżowanie 49A (2) -
Potok - skrzyżowanie 60 (2) -
Potok - warsztaty 47A (2. 16) -
Potok - warsztaty 62 (2. 16) -
Potok 01 (23) -
Potok 18 (23) -
Potok Dom Ludowy 07 (16) -
Potok Dom Ludowy 08 (16) -
Potok Wieś 05 (16) -
Potok Wieś 06 (16) -
Pow. Warszawskich 01 (0. 2. 7. 11. E. K) -
Pow. Warszawskich 02 (10. 11. E) -
Powstańców Śląskich 03 (0. 2. 7. 11. E. K) -
Powstańców Śląskich 04 (10. 11. E) -
Powstańców Warszawskich 01A (0. 2. 7. 11. E. K) -
Powstańców Warszawskich 02A (10. 11. E) -
Przybówka 11 (23) -
Przybówka - Dom Strażaka 75 (23) -
Przybówka - Dom Strażaka 75 (23) -
Przybówka - Szkoła 01 (23) -
Przybówka - Szkoła 04 (23) -
Przybówka - Szkoła 04 (23) -
Przybówka. PKP 04 (23) -
Przybówka. Skrzyż. 06 (23) -
Przygrody 01 (E) -
Przygrody 02 (E) -
Pużaka 04 (7. 18) -
Sikorskiego - Pole 09 (20) -
Sikorskiego - Pole 09 (20) -
Sikorskiego - Przejazd 08 (20) -
Sikorskiego - Przejazd 11 (20) -
Sikorskiego 05 (2. 4. 5. 11. 20. K) -
Sikorskiego 06 (2. 4. 5. 20) -
Sikorskiego-Ciepłownia 07 (20) -
Sikorskiego-Ciepłownia 07 (20) -
Składowa 03 (0. 7) -
Składowa 04 (10) -
Stacja Wojaszówka (23) -
Stacja Wojaszówka (23) -
Stapińskiego Kopalnia 02 (18) -
Stapińskiego Sklep 04 (18) -
Starostwo Powiatowe 01 (0. 2. 11. A. E) -
Starostwo Powiatowe 02 (10. B. E) -
Staszica 01 (0. 1. 2. 4. 5. 7. 11. 12. 16. 18. 20. 23. A. E. G. K) -
Suchodół Dom Ludowy 01 (0. 10. 16. G) -
Suchodół Dom Ludowy 02 (16. G) -
Suchodół Góra 01 (0. 10. 16. G) -
Suchodół Henczlówka 11 (0. 10. 16. G) -
Suchodół Henczlówka 12 (16. G) -
Suchodół Pomnik 09 (0. 10. 16. G) -
Suchodół Pomnik 10 (16. G) -
Suchodół Sapia Góra 07 (0. 10. 16. G) -
Suchodół Sapia Góra 08 (16. G) -
Suchodół Słoneczna 01 (G) -
Suchodół Słoneczna 02 (G) -
Szczepańcowa 03 (7) -
Szczepańcowa Blok 01 (7) -
Szczepańcowa Czajki 03 (7) -
Szczepańcowa Kuźnia 07 (7) -
Szczepańcowa Sklep 05 (7) -
Szpital Wojewódzki 01 (0. 1. 2. 7. 10. 11. E) -
Szpital Wojewódzki 01 (0. 1. 10) -
Szpital Wojewódzki I 02 (0. 1. 10) -
Szpital Wojewódzki I 02 (0. 1. 10) -
Ślączka-Stapińskiego 08 (18) -
Ślączka-Stapińskiego 08 (18) -
Świerzowa (11) -
Świerzowa Most (11) -
Świerzowa Remiza (11) -
Świerzowa skrzyżowanie 01 (7. 11. 18) -
Świerzowa skrzyżowanie 02 (11. 18) -
Świerzowa Szk. (11) -
Świerzowa-Dom Ludowy 03 (11. 18) -
Świerzowa-Dom Ludowy 04 (11. 18) -
Targowiska Casablanka 014T (20) -
Targowiska Piekiełko 011T (20) -
Targowiska Cmentarz 010T (20) -
Targowiska Dom Ludowy 015T (20) -
Targowiska Dom Ludowy 015T (20) -
Targowiska Nad Badoniem 08T (20) -
Targowiska Osiedle I 04T (20) -
Targowiska Osiedle I 04T (20) -
Targowiska Osiedle II 05T (20) -
Targowiska Osiedle II 05T (20) -
Targowiska Ośrodek Zdrowia 07T (20) -
Targowiska Ośrodek Zdrowia 07T (20) -
Targowiska PGR 012T (20) -
Targowiska Remiza OSP 016T (20) -
Targowiska Remiza OSP 016T (20) -
Targowiska Sklep ABC 013T (20) -
Targowiska Stacja PKP 03T (20) -
Targowiska Stacja PKP 03T (20) -
Targowiska Szkoła 09T (20) -
Tłoki - Sklep 01 (7) -
Tłoki - Sklep 01 (7) -
Tłoki - Stadion 05 (7) -
Tłoki - Stadion 06 (7) -
Tłoki 03 (7) -
Tłoki 03 (7) -
Turaszówka - Klonowa 01 (1. A. E) -
Turaszówka Granica 02 (1. A. E) -
Turaszówka Granica 02 (1. A) -
Turaszówka Kościół 03 (1. A. E) -
Turaszówka Kościół 08 (1. 20. A. B. E) -
Turaszówka Mostek 02 (1. A. E) -
Turaszówka Mostek 03 (1. A. E) -
Turaszówka Obwód Drogowy 01 (5. 12. 23) -
Turaszówka Obwód Drogowy 02 (5. 12. 23) -
Turaszówka Ośrodek 01 (2. 16) -
Turaszówka Ośrodek 02 (2. 16) -
Turaszówka PANS 05 (1. 4. 20. A. B. E) -
Turaszówka PANS 10 (1. 20. A. B. E) -
Turaszówka PKP 04 (1. A) -
Turaszówka PKP 04 (1. A) -
Turaszówka Sklep 06 (1. A. E) -
Turaszówka Sklep 06 (1. A. E) -
Turaszówka Skrzyżowanie 03 (1. 2. 4. 16. 20. A. B. E) -
Turaszówka Skrzyżowanie 04 (1. 2. 4. 16. 20. A. B. E) -
Turaszówka Staw 05 (1. 2. 4. 5. 12. 16. 20. 23. A. B. E) -
Turaszówka Staw 06 (1. 2. 4. 5. 12. 16. 20. 23. A. B. E) -
Turaszówka ZSE 03 (5. 12. 23) -
Turaszówka ZSE 04 (23) -
Turaszówka ZSE 04 (5. 12. 20. 23) -
Tysiąclecia 07 (2. 4. 5. 11. 12. 16. 18. 20. 23. E. G) -
Tysiąclecia 10 (2. 4. 5. 12. 16. 20. 23. E. G) -
Tysiąclecia HSG-3 05 (2. 4. 5. 11. 12. 16. 18. 20. 23. E. G) -
Tysiąclecia HSG-3 08 (2. 4. 5. 12. 16. 20. 23. E. G) -
Tysiąclecia Krosglass 02 (2. 4. 5. 12. 20. 23. E) -
Tysiąclecia Stołówka 03 (2. 4. 5. 12. 16. 23) -
Tysiąclecia Stołówka 06 (2. 16) -
Ustrobna 03 (23) -
Ustrobna 14 (23) -
Ustrobna. Gąsienice 05 (23) -
Ustrobna. Gąsienice 12 (23) -
Ustrobna. Nowa Wieś 16 (23) -
Ustrobna. Nowa Wieś 16 (23) -
Wieniawskiego 01 (2. 4. 5) -
Wieniawskiego 02 (4. 5) -
Wieniawskiego Kościół 03 (4. 5) -
Wieniawskiego Kościół 04 (4. 5) -
Wierzbowa 03 (B. G) -
Wisze 10 (18) -
Wisze 10 (18) -
Wisze Rozdzielnia 06 (18) -
Wisze Rozdzielnia 07 (18) -
Wisze Środek 08 (18) -
Wisze Środek 09 (18) -
Witosa 03 (7. G) -
Witosa 04 (7. G) -
Wojaszówka - Skrzyżowanie 47 (23) -
Wojaszówka - Skrzyżowanie 48 (23) -
Wojaszówka 08 (23) -
Wojaszówka 09 (23) -
Wojkówka - Bukowina 17 (12) -
Wojkówka - Bukowina 22 (12) -
Wojkówka - Dom Ludowy 19 (12) -
Wojkówka - Dom Ludowy 20 (12) -
Wojkówka - Granica 15 (12) -
Wojkówka - Granica 24 (12) -
Wojska Polskiego - Rondo 02 (1. 2. 4. 5. 10. 11. 12. 18. 20. E. K) -
Wojska Polskiego 03 (2. 4. 5. 11. 20) -
Wojska Polskiego 04 (2. 4. 5. 7. 11. 12. 20) -
WSK 02 (0. 10) -
Wyszyńskiego Cmentarz 05 (0. 10. 16. G) -
Wyszyńskiego Cmentarz 06 (16. G) -
Zalesie 03Z (20) -
Zalesie 03Z (4. 20) -
Zalesie Dom Ludowy 01Z (4. 20) -
Zalesie Dom Ludowy 01Z (4. 20) -
Zalesie I (4. 20) -
Zalesie I (4. 20) -
Zalesie Skrzyżowanie 02Z (4. 20) -
Zalesie Skrzyżowanie 02Z (4. 20) -
Załęże 02 (0. 1. 10) -
Zręcin 03 (11) -
Zręcin 04 (11) -
Zręcin skrzyżowanie 01 (11) -
Zręcin skrzyżowanie 02 (11) -
Zręcin skrzyżowanie 09 (18) -
Zręcin skrzyżowanie 10 (11. 18) -
Zręcin Szkoła 07 (18) -
Zręcin Szkoła 08 (11. 18) -
Zręcin ul. Łukasiewicza 05 (11. 18) -
Zręcin ul. Łukasiewicza 06 (11. 18) -
Zręcińska - Lotników 07 (7. 11. 18) -
Zręcińska - Lotników 08 (7. 11. 18) -
Zręcińska - Lotników 10 (11. 18) -
Zręcińska - Rayskiego 05 (7. 11. 18) -
Zręcińska - Rayskiego 06 (7. 11. 18) -
Zręcińska 01 (7. 11. 18) -
Zręcińska 02 (7. 11. 18) -
Zręcińska Granica 09 (7. 11. 18) -
Zręcińska Granica 12 (11. 18) -
Zręcińska-Skłodowskiej 03 (7. 11. 18) -
Zręcińska-Skłodowskiej 04 (7. 11. 18) -
Żarnowiec 03 (11) -
Żarnowiec 04 (11) -
Żarnowiec I 07 (11) -
Żarnowiec I 08 (11) -
Żarnowiec Muzeum 05 (11) -
Żarnowiec Muzeum 06 (11) -
Żarnowiec Stawisko 09 (11) -
Żarnowiec Stawisko 10 (11) -
Żeglce 01 (18) -
Żeglce 02 (11. 18) -
Żeglce 03 (18) -
Żeglce 04 (11) -
Żeglce Kościół 05 (18) -
Żeglce Kościół 06 (11. 18) -
Żeglce Zręcka 01 (11) -
Żeromskiego 01 (18) -
Żeromskiego 01 (18) -
Żeromskiego 02 (18) -
Żeromskiego 02 (18) -
Żeromskiego 02 (18) -
Żeromskiego Kapliczka 03 (18) -
Żeromskiego Kapliczka 04 (18) -
Żółkiewskiego MPGK 03 (0. 3) -
Żółkiewskiego MPGK 04 (3. 10. 11) -
Żółkiewskiego Park 01 (0. 3) -
Żółkiewskiego Park 02 (3. 10. 11) -
Żółkiewskiego Prochownia 05 (0. 3) -
Żwirki i Wigury 01 (0. 7. 10) -
Polityka prywatności © Rozkład7xp 2024 ( 7146257/ 1.8 ) 862 680